Privacybeleid Logement Garjen

Doel van verwerking

Logement Garjen verwerkt uw persoonsgegevens met het volgende doel:

Wettelijke grondslag t.b.v. verwerking

Logement Garjen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 • Toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft altijd het recht om de gegeven toestemming voor verwerking in te trekken.
 • De verwerking van persoonsgegevens is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is nodig voor het vervullen van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te zorgen voor de volgende gerechtvaardigde belangen van Logement Garjen of van een derde:

– Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
– Het afwikkelen van betalingen;
– Het opbouwen van een contacthistorie.
– Je bent niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Logement Garjen.
– Verstrekking van persoonsgegevens door jou als betrokkene
– Analyseren en verzamelen van statistieken t.b.v. optimalisatie van de website;
– Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt;
– Het afwikkelen van betalingen;
– Het opbouwen van een contacthistorie.

Indien uw persoonsgegevens niet aan Logement Garjen verstrekt, dan kunnen wij bijvoorbeeld geen contact met u opnemen of functioneert onze website op bepaalde vlakken minder goed.

Soorten persoonsgegevens
Logement Garjen verkrijgt diverse persoonsgegevens uit onder andere de volgende bronnen:

 • Het contactformulier en boekingsmodule op onze website
 • Diverse analyse en tracking tools als Google Analytics. Dit betreffen zowel openbare als afgesloten bronnen.

Ontvangers van uw persoonsgegevens
Logement Garjen zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Tenzij anders is vermeld op de locatie waar wij de gegevens opvragen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Logement Garjen hanteert diverse criteria de duur waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen:

 • Aard van de persoonsgegevens
 • De mogelijkheid tot het verwijderen ervan Rechten van betrokkenenJe hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Tevens heeft u het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Als betrokkene heb je het recht om de gegevens die u aan Logement Garjen verstrekt, in een voor een machine leesbare en gangbare vorm terug te krijgen.

Contactgegevens
Voor vragen omtrent dit privacy policy en de verwerkingen ervan, kunt u contact met ons opnemen middels onderstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, ofwel beperking en bezwaar kan je schriftelijk per post indienen.
Bij dergelijke verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Logement Garjen
Noorderhaven 75
8861 AL Harlingen
info@Logementgarjen.nl
+31(0)517 – 430 627

Klachten
Wanneer u een klacht hebt over de verwerking van Logement Garjen, neem dan contact op met Logement Garjen met mevrouw H. Postma van Wieren. Daarnaast heeft u als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Contact

Logement Garjen Harlingen

Noorderhaven 75

8861 AL Harlingen

T: +31(0)517 – 430 627

M: +31(0)6 – 516 285 51

E: info@garjen.nl

Waarom Garjen

 • Overnachten op een unieke locatie
 • Centrale locatie nabij centrum
 • Gratis WiFi Service